KastMasken
KastMasken  
 
 
 

MA Norge KastMasken
MA - rusfri trafikk
og livsstil
Pb 752 Sentrum
0106 Oslo

3-årig avtale: skole - KastMasken
2jenter.jpg

Skolene inngår en 3-årig avtale med KastMasken. Vi vil da ha en gjensidig plikt til å gjennomføre planlagte opplegg: undervisning og foreldremøte.
 • Skolene vil få ansvaret for gjennomføring av:
  - undervisningsopplegget i 8. og 10. klasse
  - for- og etterarbeid i 9. klasse i tilknytning til KastMaskens skoledag
   
 • KastMaskens teater- og info-gruppe "Impuls"
  - 5 skoletimer: teater og undervisning  for 9. klasse
  - foreldremøter for 9. klasse-foreldre
   
 • Materiell som inngår i avtalen:
  - Undervisningsmateriell – støttelitteratur for lærere – samt materiell for elever og foreldre
  - Se nærmere info side 18.

  Dessuten får hver skole tilbud om brosjyremateriell - power-point-presentasjoner om ungdom rusmidler og lån av  fotoutstillingen "Bråstopp."
   
 • Møter
  Hver skole får tilbud om informasjonsmøte med programpresentasjon og et implementeringsmøte med detaljert gjennomgang av program – materiell -        arbeidsmåter osv.
Sist oppdatert ( torsdag 09. oktober 2008 19:47 )
 


ikon_green.gif  3-årig avtale
ikon_green.gif  Program - innhold
ikon_green.gif  Oppgaver - tema
ikon_green.gif  En annerledes skoledag
ikon_green.gif  Foreldremøter
ikon_green.gif  Verktøykasse
ikon_green.gif  Arbeidsmåte
ikon_green.gif  Møter for skoler

ikon_red.gif  KastMasken brosyre
ikon_red.gif  KastMasken hefte
Besøksadresse : Dronningensgate 6, Oslo  |  Tlf: 22 47 42 00  |  Faks: 22 47 42 01  |  E-post: kastmasken@kastmasken.no  |  www.kastmasken.no  |  Admin